< Palaa

Talous ja laskentatoimi


Laskentatoimi on yrityksen ohjausjärjestelmään kuuluvaa toimintaa, jonka tehtävänä on kerätä ja rekisteröidä yrityksen toimintaa kuvaavia arvo- ja määrälukuja sekä laatia niiden perusteella raportteja ja laskelmia. Laskentatoimen tuottamia tietoja käyttävät esim. yrityksen johto, luotonantajat ja julkinen valta.

Tulevat Talous ja laskentatoimi kurssit ja koulutukset:

Nimi Organisaatio Ajankohta Paikkakunta
Vuosiloma ja lomapalkka 2020 Helsinki
Ajankohtaista arvonlisäverotuksessa - livewebinaari Helsinki
Arvonlisäverotuksen perusteet Helsinki
Ennakkoperintä 2018 ja palkkahallinnon vuodenvaihde Helsinki
Henkilöstö investointina Markkinointi-instituutti Organisaation kotisivu Helsinki
Henkilöstöassistentin tutkinto Markkinointi-instituutti Organisaation kotisivu Helsinki
Henkilöstöhallinnon kokonaisuus tutuksi Markkinointi-instituutti Organisaation kotisivu Helsinki
Henkilöstöjohtamisen tutkinto Markkinointi-instituutti Organisaation kotisivu Helsinki
Henkilöstön sitouttaminen ja palkitseminen Markkinointi-instituutti Organisaation kotisivu Helsinki
Henkilöstöpäällikön tutkinto Markkinointi-instituutti Organisaation kotisivu Helsinki
HR liiketoiminnan kumppanina Markkinointi-instituutti Organisaation kotisivu Helsinki
Integroitu kampanjasuunnittelu Markkinointi-instituutti Organisaation kotisivu Helsinki
Intrastat- sisäkaupan tilastointi Suomessa Helsinki
Johtamisen erikoisammattitutkinto Markkinointi-instituutti Organisaation kotisivu Helsinki
Johtamisen erikoisammattitutkinto (Oulu) Markkinointi-instituutti Organisaation kotisivu Helsinki
Kannattavuuslaskenta ja budjetointi Markkinointi-instituutti Organisaation kotisivu Helsinki
Kansainvälisen kaupan arvonlisäverotus Helsinki
Kansallinen tulorekisteri KATRE Helsinki
Kassaturva, joka toimii kaikissa olosuhteissa Yritysakatemia Organisaation kotisivu 25.11.2020 Helsinki
Kassaturva, joka toimii kaikissa olosuhteissa - livewebinaari Yritysakatemia Organisaation kotisivu Helsinki
Kassavirtalaskelmat Helsinki
Kirjanpidon perusteet Helsinki
Kirjanpidon perusteet Markkinointi-instituutti Organisaation kotisivu Helsinki
Kirjanpidon perusteet (Oulu) Markkinointi-instituutti Organisaation kotisivu Helsinki
Kirjanpitäjän tutkinto Markkinointi-instituutti Organisaation kotisivu Helsinki
Kirjanpitäjän tutkinto (Oulu) Markkinointi-instituutti Organisaation kotisivu Helsinki
Konsernitilinpäätöksen perusteet Helsinki
Konsernitilinpäätös Markkinointi-instituutti Organisaation kotisivu Helsinki
Kun työ vähenee ? irtisanomis- ja lomautustilanteet palkkahallinnossa Helsinki
Laatujärjestelmä yrityksen työkaluna Helsinki
Liiketoiminna ABC, rahoitus, budjetointi ja hinnoittelu Helsinki
Loman ansainta ja lomapalkan laskenta Helsinki
Matka- ja kululaskujen verotuskäytäntö Ajantieto Oy Organisaation kotisivu Helsinki
Merkonomi, talous- ja toimistopalvelujen osaamisala Markkinointi-instituutti Organisaation kotisivu Helsinki
Merkonomi, talous- ja toimistopalvelujen osaamisala (Oulu) Markkinointi-instituutti Organisaation kotisivu Helsinki
Miten tulkitsen tasetta ja tuloslaskelmaa Helsinki
Osa-aikatyö palkkahallinnossa Helsinki
Osakeyhtiön oma pääoma ja verotus Yritysakatemia Organisaation kotisivu 27.11.2020 Helsinki
Osakeyhtiön omapääoma ja verotus Helsinki
Osakeyhtiön tilinpäätös tiivisti Helsinki
Osakeyhtiön veroilmoituksen laatiminen 2019 Helsinki
Ostoreskontran perusteet Helsinki
Palkanlaskennan perusteet Helsinki
Palkanlaskennan perusteet -verkkokurssi Markkinointi-instituutti Organisaation kotisivu Helsinki
Palkanlaskijan tutkinto Markkinointi-instituutti Organisaation kotisivu Helsinki
Palkanlaskijan tutkinto (Oulu) Markkinointi-instituutti Organisaation kotisivu Helsinki
Palkitsemisjärjestelmät työpaikalla ? tulos- ja voittopalkkiojärjestelmät sekä muut edut Helsinki
Palkkahallinnon ajankohtaispäivä 2020 Helsinki
Palkkahallinnon vuodenvaihde ja vuoden 2019 muutokset verotukseen ja ilmoittamiseen Helsinki
Pysyvät vastaavat kirjanpidossa ja verotuksessa Helsinki
Rahoitus- ja sijoitustoiminta Markkinointi-instituutti Organisaation kotisivu Helsinki
Reskontrat taloushallinnossa ja arvonlisäverotuksen perusteet Markkinointi-instituutti Organisaation kotisivu Helsinki
Sijoituspalvelututkinto (APV1) -verkkokoulutus Markkinointi-instituutti Organisaation kotisivu Helsinki
Strategisen johtamisen pelikenttä Markkinointi-instituutti Organisaation kotisivu Helsinki
Syventävät rahoitus- ja investointilaskelmat Markkinointi-instituutti Organisaation kotisivu Helsinki
Talouden perusteet Helsinki
Talous- ja henkilöstöhallinnon erikoisammattitutkinto Markkinointi-instituutti Organisaation kotisivu Helsinki
Talous- ja henkilöstöhallinnon erikoisammattitutkinto (Oulu) Markkinointi-instituutti Organisaation kotisivu Helsinki
Talousanalyysi Helsinki
Taloushallinnon ammattitutkinto Markkinointi-instituutti Organisaation kotisivu Helsinki
Taloushallinnon ammattitutkinto (Oulu) Markkinointi-instituutti Organisaation kotisivu Helsinki
Talouslaskelmat ja tilinpäätösanalyysi Markkinointi-instituutti Organisaation kotisivu Helsinki
Talouspäällikön tutkinto Markkinointi-instituutti Organisaation kotisivu Helsinki
Talouspäällikön tutkinto (Oulu) Markkinointi-instituutti Organisaation kotisivu Helsinki
Tehokurssi arvonlisäverotuksesta Helsinki
Tilinpäätöksen laadinta käytännönläheisesti esimerkkien avulla Helsinki
Tilinpäätöksen laatiminen Markkinointi-instituutti Organisaation kotisivu Helsinki
Tilinpäätöksen perusteet Helsinki
Tilinpäätös- ja verosuunnittelu Markkinointi-instituutti Organisaation kotisivu Helsinki
Tilinpäätöstietojen päivitys ja tilinpäätöksen tekninen laadinta Helsinki
Tullaus nyt ja jatkossa Helsinki
Tulorekisteri Helsinki
Tulouttaminen kirjanpidossa ja verotuksessa Helsinki
Tutkimukset markkinoinnissa Markkinointi-instituutti Organisaation kotisivu Helsinki
Työmatka ja kustannusten korvaukset Helsinki
Työsuhdeasiat tutuksi Markkinointi-instituutti Organisaation kotisivu Helsinki
Uusi työaikalaki - työaika ja lepoajat, lisä- ja ylityö, työaikapankki ja vaihtevat työajat Helsinki
Uusi työaikalaki ja vuosilomalain muutokset - työaika ja lepoajat, lisä- ja ylityö, työaikapankki ja vuosilomalain lisävapaapäivät Helsinki
Vaativat tilanteet palkanlaskennassa - uusi työaikalaki ja vuosilomalain muutokset 2019 Helsinki
Verkkokurssi: Toiminnan kannattavuuden suunnittelu Helsinki
Verkkokurssi: Yhdistyksen taloudenohjaus Helsinki
Vuosilomalain muutokset 2019 ja vuosiloma tulorekisteri-ilmoituksissa Helsinki
Webinaari: Ajankohtaista arvonlisäverotuksessa Yritysakatemia Organisaation kotisivu 10.12.2020 Helsinki
Webinaari: Arvonlisäveron vähennysoikeus ja ajankohtaiset kysymykset Helsinki
Webinaari: Arvonlisäveron vähennysoikeus, laskutussäännökset ja ajankohtaiset kysymykset Yritysakatemia Organisaation kotisivu 28.1.2021 Helsinki
Webinaari: Arvonlisäverotuksen perusteet 25.11.2020 Helsinki
Webinaari: Kansainvälisen kaupan arvonlisäverotus Yritysakatemia Organisaation kotisivu 9.12.2020 Helsinki
Webinaari: Kassaturva, joka toimii kaikissa olosuhteissa Yritysakatemia Organisaation kotisivu 25.11.2020 Helsinki
Webinaari: Kirjanpidon perusteet Yritysakatemia Organisaation kotisivu 18.11.2020 Helsinki
Webinaari: Liiketoiminna ABC, rahoitus, budjetointi ja hinnoittelu Yritysakatemia Organisaation kotisivu 3.12.2020 Helsinki
Webinaari: Miten tulkitsen tasetta ja tuloslaskelmaa Helsinki
Webinaari: Osakeyhtiön oma pääoma ja verotus Yritysakatemia Organisaation kotisivu 27.11.2020 Helsinki
Webinaari: Osakeyhtiön tilinpäätös tiivisti Yritysakatemia Organisaation kotisivu 24.11.2020 Helsinki
Webinaari: Palkanlaskennan perusteet Helsinki
Webinaari: Palkkahallinnon ajankohtaispäivä 2020 Yritysakatemia Organisaation kotisivu 10.11.2020 Helsinki
Webinaari: Pysyvät vastaavat kirjanpidossa ja verotuksessa Yritysakatemia Organisaation kotisivu 1.12.2020 Helsinki
Webinaari: Tehokurssi arvonlisäverotuksesta Yritysakatemia Organisaation kotisivu 1.12.2020 Helsinki
Webinaari: Vuosiloma ja lomapalkka 2020 Yritysakatemia Organisaation kotisivu 11.11.2020 Helsinki
Webinaari: Yrityksesi tulliasiat kuntoon muuttuvassa maailmassa - Vienti- ja tuontimenettelyt, Brexit ja kauppasodat Yritysakatemia Organisaation kotisivu 2.12.2020 Helsinki
Yleishyödyllisten yhteisöjen kirjanpito ja tilinpäätös Helsinki
Yrittäjän talous ja hallinto Markkinointi-instituutti Organisaation kotisivu Helsinki
Yrityksesi tulliasiat kuntoon muuttuvassa maailmassa - tullilainsäädäntö ja tullausmenettelyt viennissä ja tuonnissa Helsinki
Yrityksesi tulliasiat kuntoon muuttuvassa maailmassa - Vienti- ja tuontimenettelyt, Brexit ja kauppasodat Yritysakatemia Organisaation kotisivu 2.12.2020 Helsinki
Yritystalouden perusteet Helsinki
Älykäs tilinpäätösanalyysi - miten tunnistan kriisiyrityksen ennen muita Helsinki

Menneet kurssit ja koulutukset:

Nimi Organisaatio Ajankohta Paikkakunta
Organisaation johtamisjärjestelmänä laatu Yritysakatemia Organisaation kotisivu 31.3.2020 Helsinki
Osakeyhtiön veroilmoituksen laatiminen 2017 Yritysakatemia Organisaation kotisivu 6.3.2018 Helsinki
Webinaari: Excel käytön tehostaminen taloushallinnossa 6.5.2020 Helsinki