Esihenkilökoulutus - uusi esihenkilö

https://yritysakatemia.fi/koulutus/esihenkilokoulutus-uusi-esihenkilo-12/

Arranger: Yritysakatemia
Day of arrangement: 5.9.2024 - 6.9.2024
Address: Helsinki
Description: Koulutuksessa käydään läpi yleisesti esihenkilötyöhön vaadittavia osaamisen alueita painottaen kuitenkin kaikessa vuorovaikutuksen merkitystä ja sen hallintaa esihenkilö työntekijä kohtaamisessa. Koulutus ohjaa esihenkilön perustehtävän ja esihenkilöroolin ymmärtämiseen. Koulutuksessa käsitellään myös nykyaikaista tapaa luoda suotuisa motivaatio. Lisäksi annetaan perusvalmiudet ymmärtää tiimeissä ja ryhmissä olevia lainalaisuuksia. Koulutuksena aikana luodaan pohja siihen, miten luodaan tiimiin jatkuvan parantamisen malli ja saadaan tavoitteet todeksi.  

Koulutuksen tavoitteena on lisäksi antaa valmiudet rakentaa menestyvä tiimi. Päivien aikana annetaan perusvalmiudet etäjohtamiseen, sekä käytännön työvälineitä esihenkilön omaan jaksamiseen.

Oppimismenetelminä käytetään luento-opetusta, pienimuotoisia ryhmätöitä ja keskusteluja. Koulutus on suunnattu lähiesihenkilöille, tiimivalmentajille ja keskijohdolle. Erityisesti koulutus soveltuu uusille esihenkilöille ja esihenkilötyön alkuvaiheessa oleville henkilöille.
Price information: 990 euroa + alv
Language of instruction: Finnish
Kurssin sivu: www.kurssihaku.fi/kurssit-ja-koulutus/esihenkilokoulutus--uusi-esihenkilo/197607
QR Code generator

kurssihaku.fi - Suuntana osaamiseen

©Positive Productions Oy