< Palaa

Filosofia, psykologia ja teologia


Filosofiassa pohditaan yleisesti ja teoreettisesti ihmisen ja maailman ongelmia, esimerkiksi tietoa, olemista ja moraalia koskevia kysymyksiä. Filosofiasta valmistuneita toimii mm. korkeakoulujen tutkimus- ja opetustehtävissä. Lisäksi on mahdollista hakeutua myös filosofian opettajan tehtäviin lukioissa ja muissa oppilaitoksissa. Filosofinen koulutus antaa kuitenkin valmiuksia, jotka ovat hyödyllisiä kaikkien alojen tutkimus- ja suunnittelutyössä.

Psykologia tutkii ihmisen toimintaa, käyttäytymistä ja toiminnan lainalaisuuksia. Se kuvaa ja selittää ihmisen toimintaa yksilönä ja vuorovaikutuksessa toisten ihmisten kanssa. Tieteenä sillä on yhtymäkohtia esimerkiksi lääketieteeseen sekä kasvatus- ja yhteiskuntatieteisiin. Psykologeja työskentelee myös yksityissektorilla, joko palkansaajina tai yrittäjinä. Yksityissektorilla psykologi toimii esimerkiksi psykoterapeuttina, konsulttina, henkilöstöpäällikkönä tai työterveyshuollon psykologina.

Teologia tarkoittaa alun perin jumaluusoppia eli järjestelmällistä jumalan ja jumalaan liittyvien aiheiden tutkimusta. Suuri osa teologeista työskentelee pappina tai uskonnonopettajana.

Tulevat Filosofia, psykologia ja teologia kurssit ja koulutukset:

Nimi Organisaatio Ajankohta Paikkakunta
Cakrakurssi KalpaTaru Organisaation kotisivu Kirkkonummi
EEG-avusteinen meditaatiokurssi KalpaTaru Organisaation kotisivu Kirkkonummi
Lasten ja nuorten käytöspulmien kohtaaminen Suomen Psykologinen Instituutti Organisaation kotisivu Helsinki