Koulutusalat

Ajoneuvo- ja kuljetusala (3)
Arkkitehtuuri ja rakentaminen (776)
Asiakaspalvelu, sihteeri- ja toimistotyö (678)
Biologia ja maantiede (639)
Elintarvikeala ja biotekniikka (640)
Farmasia ja muu lääkehuolto sekä tekniset terveyspalvelut (1)
Filosofia, psykologia ja teologia (4)
Fysiikka ja kemia sekä geo-, avaruus- ja tähtitieteet (1)
Graafinen ja viestintätekniikka (8)
Hallinto ja johtaminen (359)
Henkilöstön kehittäminen (852)
Historia ja arkeologia (1)
Julkinen hallinto (47)
Kalatalous ja kalastus (1)
Kansalais- ja järjestökoulutus (710)
Kauneudenhoitoala (2)
Kielikoulutus (2)
Kiinteistö- ja kunnossapitoala (14)
Kone-, metalli- ja energiatekniikka (707)
Kotitalous- ja kuluttajapalvelut sekä puhdistus (1)
Kulttuuri ja kirjallisuus (6)
Kuvataide (1)
Käsi- ja taideteollisuus sekä käden taidot (1)
Liiketalous ja kauppa (72)
Liikunta ja urheilu (642)
Luonto- ja ympäristöala (707)
Maa-, metsä- ja puutarhatalous (707)
Maahanmuuttajakoulutus (2)
Majoitus-, matkailu- ja ravitsemusala (2)
Markkinointi ja myynti (38)
Muu koulutus (848)
Oikeuskäytäntö ja oikeustieteet (75)
Opetus- ja kasvatustyö (8)
Politiikka ja yhteiskuntatieteet (1)
Projektikoulutus (2)
Prosessi-, kemian ja materiaalitekniikka (707)
Sosiaali- ja terveysala (712)
Sähkö- ja automaatiotekniikka (710)
Talous ja laskentatoimi (172)
Teatteri ja tanssi (1)
Tekstiili- ja vaatetusala (1)
Tieto- ja tietoliikennetekniikka (711)
Tietojenkäsittely (24)
Tietokoneen ajokortti (4)
Tilastointi ja tilastotiede (6)
Työsuojelu (157)
Vapaa-aika- ja nuorisotyö (3)
Vartiointi-, palo-, pelastus- ja sotilasala (777)
Viestintä- ja informaatioala (21)
Yleissivistävä koulutus (644)
Yrittäjyys ja yrittäjyyskasvatus (15)
Yrityksen liiketoimintaosaaminen (66)
Yritysvalmennus (69)
Yritysyhteistyö ja verkostoituminen (64)

Koulutusalat joissa ei ole tällä hetkellä kursseja

Matematiikka ja luonnontieteet
Musiikki
Tuotanto- ja materiaalitoiminnot
Vienti ja kansainvälistyminen