Koulutusalat

Ajoneuvo- ja kuljetusala (21)
Arkkitehtuuri ja rakentaminen (926)
Asiakaspalvelu, sihteeri- ja toimistotyö (974)
Biologia ja maantiede (925)
Elintarvikeala ja biotekniikka (929)
Filosofia, psykologia ja teologia (4)
Fysiikka ja kemia sekä geo-, avaruus- ja tähtitieteet (1)
Graafinen ja viestintätekniikka (15)
Hallinto ja johtaminen (292)
Henkilöstön kehittäminen (1019)
Julkinen hallinto (16)
Kansalais- ja järjestökoulutus (929)
Kauneudenhoitoala (2)
Kielikoulutus (1)
Kiinteistö- ja kunnossapitoala (32)
Kone-, metalli- ja energiatekniikka (947)
Kulttuuri ja kirjallisuus (5)
Liiketalous ja kauppa (73)
Liikunta ja urheilu (929)
Luonto- ja ympäristöala (930)
Maa-, metsä- ja puutarhatalous (925)
Maahanmuuttajakoulutus (1)
Majoitus-, matkailu- ja ravitsemusala (4)
Markkinointi ja myynti (40)
Matematiikka ja luonnontieteet (1)
Muu koulutus (1342)
Oikeuskäytäntö ja oikeustieteet (26)
Opetus- ja kasvatustyö (204)
Politiikka ja yhteiskuntatieteet (2)
Projektikoulutus (5)
Prosessi-, kemian ja materiaalitekniikka (937)
Sosiaali- ja terveysala (933)
Sähkö- ja automaatiotekniikka (935)
Talous ja laskentatoimi (107)
Tieto- ja tietoliikennetekniikka (928)
Tietojenkäsittely (42)
Tietokoneen ajokortti (23)
Tilastointi ja tilastotiede (6)
Tuotanto- ja materiaalitoiminnot (21)
Työsuojelu (938)
Vapaa-aika- ja nuorisotyö (5)
Vartiointi-, palo-, pelastus- ja sotilasala (928)
Vienti ja kansainvälistyminen (3)
Viestintä- ja informaatioala (31)
Yleissivistävä koulutus (932)
Yrittäjyys ja yrittäjyyskasvatus (34)
Yrityksen liiketoimintaosaaminen (86)
Yritysvalmennus (83)
Yritysyhteistyö ja verkostoituminen (65)

Koulutusalat joissa ei ole tällä hetkellä kursseja

Farmasia ja muu lääkehuolto sekä tekniset terveyspalvelut
Historia ja arkeologia
Kalatalous ja kalastus
Kotitalous- ja kuluttajapalvelut sekä puhdistus
Kuvataide
Käsi- ja taideteollisuus sekä käden taidot
Musiikki
Teatteri ja tanssi
Tekstiili- ja vaatetusala