< Palaa

Historia ja arkeologia


Historian opiskelu ei ole pelkkää historiallisten faktojen opettelua, vaan opiskelija perehtyy myös tiedon hankintaan, kriittiseen jäsentelyyn ja esittämiseen. Monet historiaa opiskelleet työskentelevät opettajina tai tutkijoina. Mahdollisia työpaikkoja ovat myös museot, arkistot, tiedotusvälineet, kirjastot ja kuntien kulttuuri- ja sivistystoimi. Historiatieteilijä voi kirjoittaa esimerkiksi yritysten, järjestöjen ja kuntien historiikkeja.

Arkeologia tutkii ihmisen jälkeensä jättämiä esineitä, rakenteita ja maaperän kemiallisia muutoksia ja selvittää niiden avulla ihmisen ja kulttuurin menneisyyttä. Valmistuneet voivat työskennellä esimerkiksi tutkijoina arkeologisilla kaivauksilla, muinaismuistojen ja kulttuuriperinnön suojelu-, hoito- ja hallintotehtävissä, museoamanuensseina tai kunnallishallinnossa kulttuurisihteereinä.

Tulevat Historia ja arkeologia kurssit ja koulutukset:

Nimi Organisaatio Ajankohta Paikkakunta

Ei tulevia kursseja tällä hetkellä