< Palaa

Hallinto ja johtaminen


Hallinnon, esimiestyön ja johtamisen koulutukset antavat tärkeitä valmiuksia vastuullisissa asemissa työskenteleville. Esimiestaidot sisältävät usein vuorovaikutustaitojen, työnohjauksen ja lähijohtamisen opintoja. Hallinnon koulutuksissa tuetaan hyvää hallintotapaa, parhaita käytäntöjä ja liiketoiminnan johtamista.

Tulevat Hallinto ja johtaminen kurssit ja koulutukset:

Nimi Organisaatio Ajankohta Paikkakunta
Ajanhallinnan mestari - tehokkuutta jokaiseen päivään Helsinki
Ajankohtaista tietosuoja-asetuksesta Helsinki
Asbestikartoitus Acc Consulting Oy Organisaation kotisivu Helsinki
Asbestikartoitus Oulu Acc Consulting Oy Organisaation kotisivu Helsinki
Asiakirjajulkisuuskuvauksen laatiminen (tiedonhallinta) Helsinki
Brändin johtaminen Markkinointi-instituutti Organisaation kotisivu Helsinki
Esihenkilökoulutus - haastavat tilanteet esihenkilötyössä Yritysakatemia Organisaation kotisivu 19.9.2024 Helsinki
Esihenkilökoulutus - uusi esihenkilö Yritysakatemia Organisaation kotisivu 5.9.2024 Helsinki
Esihenkilön taloustaidot työkaluja yrityksen talouden ymmärtämiseen ja talousosaamisen kehittämiseen Yritysakatemia Organisaation kotisivu 19.9.2024 Helsinki
Esihenkilön taloustaidot ? työkaluja yrityksen talouden ymmärtämiseen ja talousosaamisen kehittämiseen Helsinki
Esimiehen HR-valmiudet Markkinointi-instituutti Organisaation kotisivu Helsinki
Esimiehen HR-valmiudet (Oulu) Markkinointi-instituutti Organisaation kotisivu Helsinki
Esimieskoulutus - haastavat tilanteet esimiestyössä Helsinki
Esimieskoulutus - uusi esimies Helsinki
Etäkoulutus: Ajankäytön hallinta ja itsensä johtaminen Yritysakatemia Organisaation kotisivu 17.9.2024 Helsinki
Etäkoulutus: Copilot ja Excel: Tehokkaasti yhdessä Yritysakatemia Organisaation kotisivu 5.9.2024 Helsinki
Etäkoulutus: Copilot ja Microsoft 365: Tehoa päivään Yritysakatemia Organisaation kotisivu 5.9.2024 Helsinki
Etäkoulutus: Copilot ja Outlook: Tehokkaasti yhdessä Yritysakatemia Organisaation kotisivu 12.9.2024 Helsinki
Etäkoulutus: Copilot ja PowerPoint: Tehokkaasti yhdessä Yritysakatemia Organisaation kotisivu 13.9.2024 Helsinki
Etäkoulutus: Copilot ja Teams: Tehokkaasti yhdessä Yritysakatemia Organisaation kotisivu 12.9.2024 Helsinki
Etäkoulutus: Copilot ja Word: Tehokkaasti yhdessä Yritysakatemia Organisaation kotisivu 5.9.2024 Helsinki
Etäkoulutus: Johdon ja esihenkilön vastuut tiedonhallinnassa Yritysakatemia Organisaation kotisivu 27.9.2024 Helsinki
Etäkoulutus: Muutoksenhallinta onnistu muutoksen johtamisessa Yritysakatemia Organisaation kotisivu 28.8.2024 Helsinki
Etäkoulutus: NIS2 direktiivi kyberturvallisuustason vahvistaminen ja yhdenmukaistaminen Yritysakatemia Organisaation kotisivu 30.8.2024 Helsinki
Etäkoulutus: Psyykkinen voima ja itsensä johtaminen löydä sisäinen voimasi Yritysakatemia Organisaation kotisivu 26.9.2024 Helsinki
Etäkoulutus: Saavutettavat dokumentit ja miten tekoäly voi parantaa saavutettavuutta? Yritysakatemia Organisaation kotisivu 21.8.2024 Helsinki
Etäkoulutus: Sitouta ja motivoi onnistuneella esihenkilöviestinnällä Yritysakatemia Organisaation kotisivu 24.9.2024 Helsinki
Etäkoulutus: Sähköisen arkistoinnin perusteet Yritysakatemia Organisaation kotisivu 29.8.2024 Helsinki
Etäkoulutus: Tiedonhallinnan perusteet - arkistointisuunnitelma ja uuden tietosuojalain merkitys Yritysakatemia Organisaation kotisivu 28.8.2024 Helsinki
Etäkoulutus: Tiedonhallintamallin ylläpito Yritysakatemia Organisaation kotisivu 25.10.2024 Helsinki
Etäkoulutus: Työntekijästä esihenkilöksi lähtölaukaus esihenkilötyöhön Yritysakatemia Organisaation kotisivu 30.8.2024 Helsinki
Etäkoulutus: Uusi arkistolaki tulossa Yritysakatemia Organisaation kotisivu 16.1.2025 Helsinki
Etäkoulutus: Yrityksen velvollisuudet muutosneuvotteluissa Yritysakatemia Organisaation kotisivu 3.9.2024 Helsinki
Fasilitoinnin mestariksi - menetelmiä esimiestyöhön ja tiimien ohjaamiseen Helsinki
Fiksumpia hankintoja ja parempia käytäntöjä - hyödynnä hankintalain mahdollisuudet! Helsinki
GDPR - Tietosuojapäivä Helsinki
Henkilöstö investointina Markkinointi-instituutti Organisaation kotisivu Helsinki
Henkilöstöassistentin tutkinto Markkinointi-instituutti Organisaation kotisivu Helsinki
Henkilöstöhallinnon kokonaisuus tutuksi Markkinointi-instituutti Organisaation kotisivu Helsinki
Henkilöstöjohtamisen tutkinto Markkinointi-instituutti Organisaation kotisivu Helsinki
Henkilöstön sitouttaminen ja palkitseminen Markkinointi-instituutti Organisaation kotisivu Helsinki
Henkilöstöpäällikön tutkinto Markkinointi-instituutti Organisaation kotisivu Helsinki
HR liiketoiminnan kumppanina Markkinointi-instituutti Organisaation kotisivu Helsinki
Hyvä ja tuloksellinen työpäivä - hyvistä aikomuksista toimeenpanoon Helsinki
Itsensä johtaminen (Oulu) Markkinointi-instituutti Organisaation kotisivu Helsinki
Johtajien Lean aamiaisseminaari Yritysakatemia Organisaation kotisivu Helsinki
Johtaminen uudessa toimintaympäristössä - Etäjohtaminen Helsinki
Johtamisen erikoisammattitutkinto Markkinointi-instituutti Organisaation kotisivu Helsinki
Johtamisen erikoisammattitutkinto (Oulu) Markkinointi-instituutti Organisaation kotisivu Helsinki
Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto Taitotalo Organisaation kotisivu Helsinki
Julkisten hankintojen hankintasopimukset Helsinki
Julkisten hankintojen syventävä koulutus tarjoajille Helsinki
Jäähyväiset kiirelle Helsinki
Kannattavuuslaskenta ja budjetointi Markkinointi-instituutti Organisaation kotisivu Helsinki
Kannustinjärjestelmä, joka toimii kaikissa olosuhteissa Helsinki
Kannustinjärjestelmä, joka toimii kaikissa olosuhteissa - livewebinaari Helsinki
Kassaturva, joka toimii kaikissa olosuhteissa Helsinki
Kassaturva, joka toimii kaikissa olosuhteissa - livewebinaari Yritysakatemia Organisaation kotisivu Helsinki
Kassavirtalaskelmat Helsinki
Kaupan esimiehen erikoisammattitutkinto (Oulu) Markkinointi-instituutti Organisaation kotisivu Helsinki
Konsernitilinpäätös Markkinointi-instituutti Organisaation kotisivu Helsinki
Kuluttajansuojan muutokset yrityksen kannalta ja verkkokaupan sudenkuopat Helsinki
Laadun ja laadunhallinnan perusteet Helsinki
Laatujärjestelmä ISO 9001 standardin pohjalta Helsinki
Lean esimies Helsinki
Lean perusteet Helsinki
Liiketoimintamallien kehittäminen ja kyvykkyydet Helsinki
Lähiesimiestyön ammattitutkinto Markkinointi-instituutti Organisaation kotisivu Helsinki
Markkinoinnin ja viestinnän juridiikka sosiaalisessa mediassa Helsinki
Markkinoinnin johtamisen tutkinto, MJD Markkinointi-instituutti Organisaation kotisivu Helsinki
Markkinointiviestinnän erikoisammattitutkinto Markkinointi-instituutti Organisaation kotisivu Helsinki
Markkinointiviestinnän projektien johtaminen Markkinointi-instituutti Organisaation kotisivu Helsinki
Menesty tarjoajana julkisissa hankinnoissa Helsinki
Mindfulness ja aivot Koulutus- ja Konsultointikeskus Aitologia Oy Organisaation kotisivu Helsinki
Mindfulness-kurssi stressin alentamiseen Koulutus- ja Konsultointikeskus Aitologia Oy Organisaation kotisivu Helsinki
Osa-aikatyö palkkahallinnossa Helsinki
Palvelujen kehittäminen ja kohteiden tunnistaminen Helsinki
Paremmaksi neuvottelijaksi! Helsinki
Presentation and Selling Skills Markkinointi-instituutti Organisaation kotisivu Helsinki
Projektijohtaminen käytännössä Helsinki
Puuhastelijasta tehokkaaksi toimeenpanijaksi - läsnäoloa jokaiseen päivään Helsinki
Rahoitus- ja sijoitustoiminta Markkinointi-instituutti Organisaation kotisivu Helsinki
Rakentavan vuorovaikutuksen ohjaaja -koulutus Helsinki
Reskontrat taloushallinnossa ja arvonlisäverotuksen perusteet Markkinointi-instituutti Organisaation kotisivu Helsinki
Sijoituspalvelututkinto (APV1) -verkkokoulutus Markkinointi-instituutti Organisaation kotisivu Helsinki
Sosiaalinen media markkinoinnissa Markkinointi-instituutti Organisaation kotisivu Helsinki
Strategian kuvaaminen Helsinki
Strategiat ja asiakasnäkemys Markkinointi-instituutti Organisaation kotisivu Helsinki
Strategisen johtamisen pelikenttä Markkinointi-instituutti Organisaation kotisivu Helsinki
Syventävät rahoitus- ja investointilaskelmat Markkinointi-instituutti Organisaation kotisivu Helsinki
Sähköisen arkistoinnin perusteet Helsinki
Sähköisten palveluiden riskienhallinta Helsinki
Talouden perusteet Helsinki
Talouden tunnusluvut markkinoinnissa Markkinointi-instituutti Organisaation kotisivu Helsinki
Talous- ja henkilöstöhallinnon erikoisammattitutkinto Markkinointi-instituutti Organisaation kotisivu Helsinki
Talous- ja henkilöstöhallinnon erikoisammattitutkinto (Oulu) Markkinointi-instituutti Organisaation kotisivu Helsinki
Talousanalyysi Helsinki
Taloushallinnon ammattitutkinto Markkinointi-instituutti Organisaation kotisivu Helsinki
Taloushallinnon ammattitutkinto (Oulu) Markkinointi-instituutti Organisaation kotisivu Helsinki
Talouslaskelmat ja tilinpäätösanalyysi Markkinointi-instituutti Organisaation kotisivu Helsinki
Talouspäällikön tutkinto Markkinointi-instituutti Organisaation kotisivu Helsinki
Talouspäällikön tutkinto (Oulu) Markkinointi-instituutti Organisaation kotisivu Helsinki
Tiedonhallinnan perusteet - arkistointisuunnitelma ja uuden tietosuojalain merkitys Helsinki
Tiedonhallintalaki Helsinki
Tiedonhallintamallin rakentaminen organisaatiossa Helsinki
Tietosuoja julkisissa hankinnoissa Helsinki
Tietotalouden LEAN ? turhia järjestelmiä vai lisää digitalisointia? Helsinki
Tietotilinpäätöspäivä Helsinki
Tiimin johtaminen Markkinointi-instituutti Organisaation kotisivu Helsinki
Tilinpäätöksen laatiminen Markkinointi-instituutti Organisaation kotisivu Helsinki
Tilinpäätös- ja verosuunnittelu Markkinointi-instituutti Organisaation kotisivu Helsinki
Tunne itsesi - johda paremmin Helsinki
Työhaastattelukoulutus Helsinki
Työhyvinvointikortti Markkinointi-instituutti Organisaation kotisivu Helsinki
Työsuhdeasiat tutuksi Markkinointi-instituutti Organisaation kotisivu Helsinki
Uusi tietosuoja-asetus ja laki käytännössä Helsinki
Webinaari: Ajankäytön hallinta ja itsensä johtaminen Helsinki
Webinaari: Copilot ja Excel: Tehokkaasti yhdessä Helsinki
Webinaari: Copilot ja Microsoft 365: Tehoa päivään Helsinki
Webinaari: Copilot ja Outlook: Tehokkaasti yhdessä Helsinki
Webinaari: Copilot ja PowerPoint: Tehokkaasti yhdessä Helsinki
Webinaari: Copilot ja Teams: Tehokkaasti yhdessä Helsinki
Webinaari: Copilot ja Word: Tehokkaasti yhdessä Helsinki
Webinaari: Esimieskoulutus - haastavat tilanteet esimiestyössä Helsinki
Webinaari: Esimieskoulutus - onnistunut kehityskeskustelu Helsinki
webinaari: Esimieskoulutus - uusi esimies Helsinki
Webinaari: Hankalat neuvottelutilanteet Helsinki
Webinaari: Hybridiaikaan viisaasti ja tuloksellisesti - hybridityön johtaminen esihenkilönäkökulmasta Helsinki
Webinaari: Hyvinvoiva työyhteisö Helsinki
Webinaari: Johdon ja esihenkilön vastuut tiedonhallinnassa Helsinki
Webinaari: Kassavirtapohjaiset vs. muut arvonmääritysmenetelmät Helsinki
Webinaari: Koronan kurittamien kassavirtojen turvaaminen Helsinki
Webinaari: Koronavirus, työnantajan vastuut ja velvoitteet Yritysakatemia Organisaation kotisivu Helsinki
Webinaari: Kuluttajansuojan muutokset yrityksen kannalta ja verkkokaupan sudenkuopat Helsinki
Webinaari: LEAN esimies Helsinki
Webinaari: LinkedIn rekry Helsinki
Webinaari: LinkedIn Social Selling Helsinki
Webinaari: Modernin rekrytoinnin tehokurssi Helsinki
Webinaari: Muutoksenhallinta ? onnistu muutoksen johtamisessa Helsinki
Webinaari: NIS2 direktiivi ?kyberturvallisuustason vahvistaminen ja yhdenmukaistaminen Helsinki
Webinaari: Paremmaksi neuvottelijaksi! Helsinki
Webinaari: Prosessien kuvaaminen Helsinki
Webinaari: Prosessien kuvaaminen julkisella sektorilla Helsinki
Webinaari: Psyykkinen voima ja itsensä johtaminen löydä sisäinen voimasi Helsinki
Webinaari: Saavutettavat dokumentit ja miten tekoäly voi parantaa saavutettavuutta? Helsinki
Webinaari: Saavutettavat dokumentit käytännössä Helsinki
Webinaari: Saavutettavien verkkosivujen suunnittelu ja hankinta Helsinki
Webinaari: Sitouta ja motivoi onnistuneella esihenkilöviestinnällä Helsinki
Webinaari: Somekanavien hallinta yrityksissä ja organisaatioissa Helsinki
Webinaari: Sosiaali- ja terveydenhuollon tietoturva- ja tietosuojavaatimukset Helsinki
Webinaari: Strategian kuvaaminen Helsinki
Webinaari: Strategian kuvaaminen tehokkaasti Helsinki
Webinaari: Sähköisen arkistoinnin perusteet Helsinki
Webinaari: Tekoäly ja algoritmit ? uhka, mahdollisuus vai molempia? Helsinki
Webinaari: Tiedonhallinnan perusteet asiakirjahallinnossa Helsinki
Webinaari: Tiedonhallinta: Tehtävien ja toimintaprosessien kuvaaminen Helsinki
Webinaari: Tiedonhallintamallin ylläpito Helsinki
Webinaari: Tietohallinnon riskienhallinnan kehittäminen Helsinki
Webinaari: Tietosuojan vuosikello kuntasektorilla Helsinki
Webinaari: Tietotalouden LEAN ? turhia järjestelmiä vai lisää digitalisointia Helsinki
Webinaari: Työhaastattelukoulutus Helsinki
Webinaari: Työlainsäädännön väliaikaiset muutokset ja työttömyysturva (korona) Helsinki
Webinaari: Työntekijän tukeminen ja oman jaksamisen varmistaminen kriisin aikana Helsinki
Webinaari: Työntekijästä esihenkilöksi ? lähtölaukaus esihenkilötyöhön Helsinki
Webinaari: Uusi arkistolaki 2023 Helsinki
Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo työelämässä Helsinki
Yrittäjän ammattitutkinto (Oulu) Markkinointi-instituutti Organisaation kotisivu Helsinki
Yrittäjän talous ja hallinto Markkinointi-instituutti Organisaation kotisivu Helsinki
Yrityksen velvollisuudet muutosneuvotteluissa Helsinki

Menneet kurssit ja koulutukset:

Nimi Organisaatio Ajankohta Paikkakunta
Asbestikartoitus Iisalmi Acc Consulting Oy Organisaation kotisivu 3.1.2020 Helsinki
Asbestikartoitus Joensuu Acc Consulting Oy Organisaation kotisivu 4.2.2020 Helsinki
Asbestikartoitus Kajaani Acc Consulting Oy Organisaation kotisivu 5.2.2020 Helsinki
Asbestikartoitus Kotka Acc Consulting Oy Organisaation kotisivu 6.1.2020 Helsinki
Asbestikartoitus Kouvola Acc Consulting Oy Organisaation kotisivu 7.1.2020 Helsinki
Asbestikartoitus Kuopio Acc Consulting Oy Organisaation kotisivu 8.2.2020 Helsinki
Asbestikartoitus Lahti Acc Consulting Oy Organisaation kotisivu 9.1.2020 Helsinki
Asbestikartoitus Lappeenranta Acc Consulting Oy Organisaation kotisivu 10.1.2020 Helsinki
Asbestikartoitus Mikkeli Acc Consulting Oy Organisaation kotisivu 10.1.2020 Helsinki
Asbestikartoitus Pori Acc Consulting Oy Organisaation kotisivu 12.1.2020 Helsinki
Asbestikartoitus Rovaniemi Acc Consulting Oy Organisaation kotisivu 13.1.2020 Helsinki
Asbestikartoitus Seinäjoki Acc Consulting Oy Organisaation kotisivu 14.1.2020 Helsinki
Asbestikartoitus Tampere Acc Consulting Oy Organisaation kotisivu 15.1.2020 Helsinki
Asbestikartoitus Turku Acc Consulting Oy Organisaation kotisivu 16.1.2020 Helsinki
Asbestikartoitus Vaasa Acc Consulting Oy Organisaation kotisivu 20.1.2020 Helsinki
Asbestinpurku tutkinto Helsinki Acc Consulting Oy Organisaation kotisivu 1.1.2020 Helsinki
Esimieskoulutus - onnistunut kehityskeskustelu Yritysakatemia Organisaation kotisivu 14.11.2018 Helsinki
Itsensä johtaminen Markkinointi-instituutti Organisaation kotisivu 8.10.2015 Helsinki
Markkinointiviestinnän tehokkuuden johtaminen Markkinointi-instituutti Organisaation kotisivu 14.9.2015 Helsinki
SPR Ensiapukurssi EA 1®, Jyväskylä, 29.6.2022-30.6.2022 Alertum Oy Organisaation kotisivu 29.6.2022 Helsinki
SPR Ensiapukurssi EA 1®, Webinaari, 29.6.2022-30.6.2022 Alertum Oy Organisaation kotisivu 29.6.2022 Helsinki
SPR Hätäensiapukurssi 4 t®, Jyväskylä, 29.6.2022 Alertum Oy Organisaation kotisivu 29.6.2022 Helsinki
SPR Hätäensiapukurssi 4 t®, Webinaari, 29.6.2022 Alertum Oy Organisaation kotisivu 29.6.2022 Helsinki
SPR Hätäensiapukurssi 8 t®, Jyväskylä, 29.6.2022 Alertum Oy Organisaation kotisivu 29.6.2022 Helsinki
SPR Hätäensiapukurssi 8 t®, Webinaari, 29.6.2022 Alertum Oy Organisaation kotisivu 29.6.2022 Helsinki
Työsuojelun / Työhyvinvoinnin perehdytyskoulutus, Helsinki, 20.6.2022 Alertum Oy Organisaation kotisivu 20.6.2022 Helsinki
Työsuojelun / Työhyvinvoinnin perehdytyskoulutus, Webinaari, 20.6.2022 Alertum Oy Organisaation kotisivu 20.6.2022 Helsinki
Työsuojelun jatkokoulutus työsuojeluvaltuutetuille ja -asiamiehille, Espoo, 21.10.2020 Alertum Oy Organisaation kotisivu 21.10.2020 Helsinki
Työsuojelun peruskoulutus, Turku, 20.10.2020 Alertum Oy Organisaation kotisivu 20.10.2020 Helsinki
Työsuojelun peruskoulutus, Webinaari, 20.1.2021 Alertum Oy Organisaation kotisivu 20.1.2021 Helsinki
Webinaaari: Sähköisen arkistoinnin perusteet Yritysakatemia Organisaation kotisivu 3.11.2020 Helsinki
Webinaari: Tiedonhallintamalli käytännössä 29.7.2020 Helsinki
Webinaari: Tietosuoja update Yritysakatemia Organisaation kotisivu 5.5.2020 Helsinki
Webinaari: Työoikeutta esihenkilöille I ja II 5.5.2023 Helsinki